Hailtheking’s Weblog

Protect Your Family— FinanciallY

TAKAFUL WARISAN

n

Matlamat:
Menyediakan simpanan berpelindungan yang komprehensif untuk jangka panjang bagi membantu ketika persaraan tanpa membebankan peserta
nKelebihan Takaful Warisan
1)Produk ini membenarkan pengeluaran dari akaun simpanan peserta setiap tahun sekali selepas 3 tahun menabung.
2)Ianya juga tidak membebankan peserta kerana peserta boleh memilih untuk berhenti menabung pada usia 55 tahun atau 60 tahun atau 65 tahun. Kelebihannya perlindungan khairat diberi sehingga usia 88 tahun.
3)Tiga manfaat asas disediakan kepada peserta
a) Manfaat kematangan – Di mana semua simpanan pelaburan peserta akan dipulangkan bersama keuntungan mudarabah.
b) Manfaat keilatan – Peserta akan mendapat perlindungan penuh jika ditakdirkan berlaku keilatan akibat sakit biasa maupun kemalangan sehingga usia 65 tahun.
c) Manfaat Khairat Kematian – Peserta dilindungi dengan khairat jika berlaku kematian sehingga usia 88 tahun
4) Peserta juga boleh mengambil manfaat tambahan bagi melengkap perlindungan
menyeluruh:
a) Manfaat Keliatan dan Kematian Akibat Kemalangan (MKKAK)
b) Manfaat Ideminiti Akibat Kemalangan (MIAK)
c) Manfaat Penyakit Kritikal (MPK)
d) Manfaat Hospital (MH)
e) Manfaat Bertempoh (MB)
f) Manfaat Pembayar (MP)
5) Di dalam Takaful Warisan terdapat Peruntukan Bukan Lucut Hak di mana jika peserta tidak mampu membayar penggunaan akaun peserta akan dilaksanakan bagi memastikan peserta boleh menikmati perlindungan yang berterusan.
6) Tiada lien untuk juvana – Di mana bagi pembayaran khairat penuh akan dilaksanakan jika berlaku kematian ke atas juvana.
7) Produk ini memberi jaminan di mana ketika bersara kelak ia akan membantu dari segi pendapatan peserta. Pembayaran dividen tahunan boleh digunakan peserta sebagai gantian pendapatan bagi meneruskan kehidupan.
8) Ianya memberi kita merasa selesa kerana perlindungan khairat diberi sehingga usia 88 tahun tanpa perlu menabung lagi.
nPanduan Penguderaitan
Had Umur Layak 6 Bulan – 55 Tahun*
Tempoh Sijil 33 Tahun – 87 Tahun
Umur Matang Maksima 88 Tahun
Sumbangan Minimum RM600.00 setahun
Perlindungan Minimum RM10,000.00
Lat Sumbangan Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan
Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM200,000.00 sahaja (Pelan Asas + Rider Bertempoh)
* Tarikh Lahir Akan Datang
üPembayaran Manfaat Kematangan
Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah Akaun Peserta + Mudharabah Dari Akaun Khas Peserta.
üPembayaran Manfaat Keilatan Menyeluruh
Tahun Pertama – 20% dari Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta
Tahun Kedua – 40% dari Amaun Perlindungan
Tahun Ketiga – 40% dari Amaun Perlindungan Penamatan Sijil
Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.
nAliran Sumbangan
n
Tahun Akaun Peserta Akaun Khas Peserta
1 0% 100%
2 10% 90%
3 50% 50%
4 > 75% 25%
nMudharabah
80% – Peserta
20% – Syarikat

July 4, 2008 - Posted by | takaful |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: